Disclaimer

cbdolievergelijken.nl verleent u hierbij toegang tot cbdolievergelijken.nl. cbdolievergelijken.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

cbdolievergelijken.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op cbdolievergelijken.nl geldt niet als advies, maar wij proberen jou zo goed mogelijk te informeren tijdens je zoektocht naar CBD-gerelateerde producten. Wanneer je advies nodig hebt raden wij altijd ten zeerste aan een arts te raadplegen.

Aansprakelijkheid

cbdolievergelijken.nl spant zich in om de CBD markt transparant te maken. Wij proberen de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

In het bijzonder is alle informatie op cbdolievergelijken.nl beschikbaar onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op cbdolievergelijken.nl opgenomen links naar producten van derden kan cbdolievergelijken.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Het kan gebeuren dat er door menselijke vergissingen of technische storingen enkele data op de website niet klopt.

Neem je een beslissing op basis van onze gegevens? Wees dan bewust van het feit dat cbdolievergelijken.nl nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden schade door het gebruik van CBD-producten. Controleer om die reden dan ook altijd de informatie van het betreffende product op de originele website van de aanbieder.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste wijziging: 07-01-2021